Z DŮVODU REKONSTRUKCE PŘÍJEZDOVÉ CESTY A DALŠÍCH VÝKOPOVÝCH PRACÍ SE V ROCE 2020 

NEUSKUTEČNÍ

ZÁBAVNÝ PROGRAM 

"PIRÁTSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ" 

NA ZÁMKU SLOUPNO.

BUDEME SE NA VÁS TĚŠIT ZASE V ROCE 2021.