Zámek SLOUPNO u Nového Bydžova - informace

Objekt zámku je umístěn v obci Sloupno, která leží 2km severně od Nového Bydžova směrem na Skřivany v Královéhradeckém kraji, vzdálena od Hradce Králové přibližně 22km. Zámek je jednopatrová, z části podsklepená budova na půdoryse širokého písmene H. Vstup do objektu je vjezdovými vraty s portály ze západní a východní strany.

Koncepce využití objektu vychází z faktu, že se jedná o významnou kulturní památku vyjímečné hodnoty. Při volbě využití i návrhu dispozičních úprav se vychází v prvé řadě, že stavebně historického průzkumu a odborných konzultací s památkovým ústavem. Obec jako majitel objektu navrhuje variantu , která bude sloužit široké veřejnosti jako kulturní, zájmové a školící centrum.

Objekt je památkově chráněný a je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek. Číslo rejstříku ÚSKP 21461/6-697. Kulturní památkou uznán od 3.5.1958.