Ochrana osobních údajů

Společnost Swobi, s.r.o., IČO: 47052571, se sídlem Chudeřice 70,  PSČ: 50351 (dále jen „my“), chrání veškeré osobní údaje (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail) před zneužitím a zpracovává je v souladu s aktuální legislativou. Rádi bychom Vás touto formou seznámili s některými novými pravidly a informacemi v souvislosti s novou evropskou legislativou na ochranu osobních údajů, neboť bezpečnost vašich osobních údajů je naše priorita a zároveň chceme, abyste mohli i nadále využívat všechny naše služby bez jakýchkoli omezení.

Zpracováváme následující osobní údaje:

a) identifikační údaje, kterými se rozumí zejména název instituce, jméno a příjmení kontaktní osoby

b) kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, poštovní adresa;

Vaše kontaktní údaje můžeme použít pro zasílání nabídek e-mailem, textovou zprávou, pomocí sociálních sítí, jejich sdělování po telefonu nebo jinými elektronickými prostředky, popř. vám je můžeme zaslat poštou. Tyto nabídky se budou týkat našich produktů a služeb.

Využití této personalizované služby máte samozřejmě právo odmítnout zasláním emailu na  info@swobi.cz  

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

Vaše osobní údaje nepředáváme žádné třetí osobě.

Právní doložka

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání nabídek progamů a pro komunikaci se zákazníkem.

Zákony a předpisy: - zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů